HISTORIE
.LYSANADLABEM.COM

Lysá nad Labem: Mapa města (1922)

Lysá nad Labem: Mapa obce (1922)

1 Radnice
2 Občanská záložna
3 Obecné a občanské školy
4 Starý katolický hřbitov
5 Mateřská škola
6 Kaple domova opuštěných
7 Domov opuštěných
8 Hostinec Lustigové Alžb.
9 Hotel u města Prahy a bio Sokol
10 Hostinec u věnce Kodýdka Fr.
11 Tržiště na dobytek
12 Hřiště obecní
13 Městský chudobinec
14 Českobratrský /evangel./ hřbitov
15 Starý cukrovár - nyní továrna na kovové zboží. Kotěšovec a spol.
16 Lesní úřad
17 Bývalé kasárny a stáje vojenské na Písku
18 Obecní hřbitov
19 Židovský hřbitov
20 Hřiště spor. klubu Lysá n. L.
21 Školky Jarosl. Páva
22 Panský chudobinec /špitál/
23 Kasárny a stáje v Konci
24 Jatky
25 Parní mlýn Vohankův
26 Parní mlýn Kvikorkův
27 Hostinec u zeleného stromu Kubaty J.
28 Továrna na ocet G. Wantocha
29 Židovská modlitebna
30 Hostinec u Bažanta
31 Hostinec u modré hvězdy H. Petrůva
32 Dvůr velkostatku Lysá n.L.
33 Pivovar
34 Parní pila Jos. Veselého
35 Nádražní budova
36 Hotel u nádraží Spal. Ant. nájemce
37 Hotel u nádraží Václ. Krále
38 Továrna fy K. Vacek
39 Socha sv. Františka
40 Hostinec u Labutě Jana Chloupka
41 Hostinec u bílého beránka Fr. Šulce
42 Hostinec u bílého lva K. Šulce
43 Lékárna
44 Hostinec V.[?] Řezníčka
45 Socha panny Marie
46 Pošta
47 Živnostenská záložna
48 Policej. strážnice a obecní váha
49 Kostel sv. Jana Křtitele
50 Děkanství
51 Zámek
52 Bývalý klášter
53 Socha svat. Floriána
54 Jaromírovy sady
55 Lom
56 Evangelická fara a škola
57 Evangelický kostel
58 Obecní spořitelna
59 Hostinec Jos. Vomáčky
60 Kasárny a stáj
61 Četnická stanice a tiskárna
62 Hostinec u studánky Č. Kmycla[?]
63 Hostinec u města Kolína Jana Škorpila
64 Hostinec u černého orla Jelínkové M.
65 Bývalé kasárny a stáj
66 Továrna na kovové zboží fy Vichr a spol.
67 Parní cihelna a skladiště družstva rolnického