HISTORIE. LYSANADLABEM . COM

Lysá nad Labem v číslech

Autor: Dan Drahotský

I. Obyvatelstvo

II. Domy a bydlení


I. Obyvatelstvo

Počet obyvatel dle částí (1788-2021)
Část obce 17881) 18342) 18483) 19004) 19305) 19506) 20216)
Byšičky
(Sv. Anna, Bischiček, Karlshof, Tři Chalupy
dnes část obce Lysá nad Labem)
107 155 181 198 161 146 113
Dvorce 134 196 193 227 298 286 151
Litol 196 276 275 528 1 196 1 418 1 625
Lysá - město 2 049 2 714 3 003 3 990 6 208 6 057 7 823
Celkem Lysá nad Labem 2 486 3 321 3 652 4 943 7 863 7 907 9 712
Počet obyvatel v Lysé nad Labem
Lysá nad Labem | Počet obyvatel 1788-2023
Území obce Lysá nad Labem (Byšičky + Dvorce + Litol + město Lysá)
17881) 18342) 18483) 18696) 18806) 18906) 19004) 19106) 19216) 19305)
2 486 3 321 3 652 4 177 4 749 4 663 4 943 5 376 5 977 7 863
19506) 19616) 19706) 19806) 19916) 20016) 20116) 20216) 20226) 20236)
7 907 8 902 9 811 9 133 8 450 8 208 8 803 9 712 10 047 10 062
Počet obyvatel Lysé nad Labem - srovnání 1
Počet obyvatel Lysé nad Labem - srovnání 2
Počet obyvatel na území Panství Lysá
Část obce 17881) 18342) 18483) 19004) 20216)
Byšičky
(Sv. Anna, Bischiček, Karlshof, Tři Chalupy)
107 155 181 198 113
Doubrava (Franciscidorf)
(dnes část obce Kostomlátky)
145 194 195 151 97
Drahelice
(dříve Drahelitz, dnes část obce Nymburk)
221 337 338 369 841
Dvorce
(Bažantnice, Dworetz / Wißtrkow, Vinička)
134 196 193 227 151
Hronětice
(dřívě Hronětitz, dnes část obce Kostomlaty nad Labem)
273 365 378 484 162
Kamenné zboží (Zboží)
(dříve Zbožj, dnes část obce Nymburk)
240 295 267 610 535
Karlov 6 viz Byšičky
Kostomlaty
(dříve Groß Kostomlat, část obce Kostomlaty)
404   633 741 1390
Kostomlátky
(dříve Klein Kostomlat, dnes část obce Kostomlátky)
299 326 406 390 218
Lány
(dříve Laan, dnes část obce Kostomlaty nad Labem)
252 333 376 320 123
Litol
(Litol, Tři Chalupy)
196 276 275 528 1 625
Lysá - město
(Lissa and der Elbe, Nová hospoda)
2 049 2 714 3 003 3 990 7 823
Ostrá (Wußtra)
(pouze část obce Ostrá)
242 329 341 532 518
Rozkoš
(dříve Roskosch, dnes část obce Kostomlaty nad Labem)
77 93 100 106 99
Stratov 359 429 465 620 730
Šnepov
(Schneppow, dnes část obce Ostrá)
83 126 120 108 61
Vápensko
(Wapensko, dnes část obce Kostomlaty nad Labem)
83 115 148 130 67
Celkem Panství Lysá 5 063 6 128 7 238 9 306 14 553
Počet obyvatel Panství Lysá (1788) Počet obyvatel Panství Lysá (1900) Počet obyvatel na území bývalého Panství Lysá (2021)
Počet obyvatel Panství Lysá (1900)
Počet obyvatel na území bývalého Panství Lysá (2021)

II. Počty domů

Počet domů dle částí (1788-2021), hranice r. 2016
Část obce 17881) 18342) 18483) 19004) 19305) 19506) 20216)
Byšičky
(Sv. Anna, Bischiček, Karlshof, Tři Chalupy)
20 24 24 27 36 45 42
Dvorce
(Bažantnice, Dworetz, Vinička)
25 29 28 46 72 83 81
Litol
(Litol, Tři Chalupy)
42 45 47 91 275 419 530
Lysá - město 337 406 427 607 1 188 1 416 1 940
Celkem Lysá nad Labem 424 504 526 771 1 571 1 963 2 593
Počet domů v Lysé nad Labem
Počet domů na území Panství Lysá
Část obce 17881) 18342) 18483) 19004) 20216)
Byšičky
(Sv. Anna, Bischiček, Karlshof, Tři Chalupy
dnes část obce Lysá nad Labem)
20 24 24 27 42
Doubrava (Franciscidorf)
(dnes část obce Kostomlátky)
29 29 29 31 59
Drahelice
(dnes část obce Nymburk)
42 47 48 54 315
Dvorce
(Bažantnice, Dworetz, Vinička;
dnes část obce Lysá nad Labem)
25 29 28 46 81
Hronětice
(dnes část obce Kostomlaty nad Labem)
41 48 49 53 84
Kamenné zboží (Zboží)
(dnes část obce Nymburk)
40 42 42 82 208
Karlov 1 viz Byšičky
Kostomlaty
(část obce Kostomlaty)
66   77 106 490
Kostomlátky
(část obce Kostomlátky)
52 55 57 63 109
Lány
(dnes část obce Kostomlaty nad Labem)
41 46 46 48 51
Litol
(dnes část obce Lysá nad Labem)
42 45 47 91 530
Lysá - město
(Lissa and der Elbe, Nová hospoda)
337 406 427 607 1 940
Ostrá (Wußtra)
(pouze část obce Ostrá)
40 51 52 100 222
Rozkoš
(dnes část obce Kostomlaty nad Labem)
13 16 16 17 45
Stratov 54 63 70 96 246
Šnepov
(dnes část obce Ostrá)
16 21 21 21 48
Vápensko
(dnes část obce Kostomlaty nad Labem)
16 19 19 24 32
Celkem Panství Lysá 875 941 1 052 1 466 4 498
Počet domů Panství Lysá (1788)
Počet domů Panství Lysá (1900)
Počet domů na území bývalého Panství Lysá (2021)

Zdroje:

Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen: Band 5

Svazek: 5
Str.: 180
Dostupné online:

Orts-Repertorium für das Königreich Böhmen
Im Auftrage der k.k. Statthalterei auf Grund ämtlicher Daten zusammengestellt

Str.: 162
Rok vydání: 1907
Dostupné online:

Statistický lexikon obcí v republice československé (stav k 1.12.1930)

Str.: 14
Rok vydání: 1934
Dostupné online: