historie
.lysanadlabem.com

zpět na mapy

Originální mapa stabilního katastru (1842)

mapTile 01 mapTile 02 mapTile 20 mapTile 03 mapTile 19
mapTile 04 mapTile 05 mapTile 06 mapTile 07 mapTile 08 mapTile 21
mapTile 09 mapTile 10 mapTile 11 mapTile 12 mapTile 13 mapTile 22
mapTile 23 mapTile 14 mapTile 15 mapTile 16
mapTile 17 mapTile 18

Legenda k mapě (překlad)

Legenda (cz)

Legenda k mapě (originál)

Legende (originál)

O mapě

Originální mapy stabilního katastru jsou přímým výsledkem měřických prací při založení stabilního katastru. Jde o ručně kreslené a vybarvené mapy, které byly po dokončení litograficky reprodukovány a vždy jedna z tiskových kopií byla po ručním vybarvení uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, tzv. císařský povinný otisk. Ostatní kopie byly používány k běžné práci.

Vlastní originální mapy byly poté ještě po nějakou dobu vedeny jako mapy evidenční a byly do nich červeně dokreslovány nastalé změny. Ve složitějších případech byl nový stav vykreslen na zvláštní listy, označené jako Beimappe (příložná mapa). Tímto dodatečným zákresem změn se originální mapy zásadně liší od císařských povinných otisků, na kterých byl zakonzervován původní stav v době založení katastru.

V řadě případů byly také dvě sousední obce mapovány společně (ale s vyznačenou společnou hranicí) a až na císařských otiscích byly odděleny.

Více o stabilním katastru na Wikipedii