historie
.lysanadlabem.com

zpět na mapy

Indikační skici Lysá nad Labem 4341-1 (1842)

Indikační skici Lysá nad Labem 4341-1 (1842)

O mapě: Indikační skica Lysé nad Labem z roku 1842 v měřítku 1:2880. Skica je zběžnou kopií originální mapy. Používala se pro vyhotovování parcelních protokolů pro stavební i pozemkové parcely.

Originál mapy na: https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=skicic&idrastru=BOL290018420