HISTORIE
.LYSANADLABEM.COM

Lysá nad Labem: Mapa města (1922)

Lysá nad Labem: Mapa obce (1922)

1Radnice
2Občanská záložna
3Obecné a občanské školy
4Starý katolický hřbitov
5Mateřská škola
6Kaple domova opuštěných
7Domov opuštěných
8Hostinec Lustigové Alžb.
9Hotel u města Prahy a bio Sokol
10Hostinec u věnce Kodýdka Fr.
11Tržiště na dobytek
12Hřiště obecní
13Městský chudobinec
14Českobratrský /evangel./ hřbitov
15Starý cukrovár - nyní továrna na kovové zboží. Kotěšovec a spol.
16Lesní úřad
17Bývalé kasárny a stáje vojenské na Písku
18Obecní hřbitov
19Židovský hřbitov
20Hřiště spor. klubu Lysá n. L.
21Školky Jarosl. Páva
22Panský chudobinec /špitál/
23Kasárny a stáje v Konci
24Jatky
25Parní mlýn Vohankův
26Parní mlýn Kvikorkův
27Hostinec u zeleného stromu Kubaty J.
28Továrna na ocet G. Wantocha
29Židovská modlitebna
30Hostinec u Bažanta
31Hostinec u modré hvězdy H. Petrůva
32Dvůr velkostatku Lysá n.L.
33Pivovar
34Parní pila Jos. Veselého
35Nádražní budova
36Hotel u nádraží Spal. Ant. nájemce
37Hotel u nádraží Václ. Krále
38Továrna fy K. Vacek
39Socha sv. Františka
40Hostinec u Labutě Jana Chloupka
41Hostinec u bílého beránka Fr. Šulce
42Hostinec u bílého lva K. Šulce
43Lékárna
44Hostinec V.[?] Řezníčka
45Socha panny Marie
46Pošta
47Živnostenská záložna
48Policej. strážnice a obecní váha
49Kostel sv. Jana Křtitele
50Děkanství
51Zámek
52Bývalý klášter
53Socha svat. Floriána
54Jaromírovy sady
55Lom
56Evangelická fara a škola
57Evangelický kostel
58Obecní spořitelna
59Hostinec Jos. Vomáčky
60Kasárny a stáj
61Četnická stanice a tiskárna
62Hostinec u studánky Č. Kmycla[?]
63Hostinec u města Kolína Jana Škorpila
64Hostinec u černého orla Jelínkové M.
65Bývalé kasárny a stáj
66Továrna na kovové zboží fy Vichr a spol.
67Parní cihelna a skladiště družstva rolnického